Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ο Αλέξανδρος Α΄, προπάτορας του Μ. Αλεξάνδρου αποδεικνύει την ελληνική καταγωγή του

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟ Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, μας εξιστορεί πως ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Α΄της Μακεδονίας απέδειξε την ελληνική καταγωγή του, στους Ελλανοδίκες των Ολυμπιακών αγώνων, ώστε να του δοθεί η άδεια να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου επιτρεπόταν η συμμετοχή, μόνο σε Έλληνες.

Πως ο Αλέξανδρος ο Α΄ απέδειξε στους Ελλανοδίκες των Ολυμπιακών αγώνων την καταγωγή του από το βασίλειο των Αργείων Τημενιδών.


ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ε΄βιβλίον Ιστοριών Τερψιχόρη

22. ὁ μέν νυν τῶν Περσέων τούτων θάνατος οὕτω καταλαμφθεὶς ἐσιγήθη. Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα Ἑλληνοδίκαι οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. 2 Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἐξεῖργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων• Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ.

απόδοση κειμένου:22.1. ο θάνατος αυτών των Περσών που έτσι δεσμεύτηκαν, σιωπήθηκε. Τώρα το πως οι απόγονοι του Περδίκα είναι Έλληνες, όπως άλλωστε και οι ίδιοι ισχυρίζονται και είναι γνωστό, θα το αποδείξω παρακάτω. Το ότι είναι Έλληνες επιπλέον το γνώριζαν και οι Ελλανοδίκες, των Ολυμπιακών αγώνων, διότι όταν ο Αλέξανδρος κέρδισε το βραβείο,εμποδίστηκε από τους άλλους αγωνιζομένους, να το παραλάβει, διότι αντιτίθεντο σε αυτό, ισχυριζόμενοι πως οι αγώνες είναι για Έλληνες και όχι για βαρβάρους. Επειδή όμως ο Αλέξανδρος απέδειξε πως ήταν Αργείος, κρίθηκε ως Έλληνας και έτσι αγωνίστηκε στον αγώνα του σταδίου και έφτασε στο τέρμα ακριβώς την ίδια στιγμή με τον πρώτο.


απόδοση κειμένου:Ματσιαρόκου Χρυσούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου